INSTYTUT PEDAGOGIKI

  PLANY STUDIÓW

 1. SDS_niestacjonarne_2016-2018.xls
 2. SDS_niestacjonarne_2017.ods
 3. SDS_nstacjonarne_2017.ods
 4. SDS_stacjonarne_2016-2018.xls
 5. SPS_niestacjonarne_2015-2018.xls
 6. SPS_niestacjonarne_2016-2019.xls
 7. SPS_niestacjonarne_2017-2020.xlsx
 8. SPS_stacjonarne_2015-2018.xls
 9. SPS_stacjonarne_2016-2019.xls
 10. SPS_stacjonarne_2017-2020.xls

  SYLABUSY

 1. MODUŁ 2017 - sylabusy.zip
 2. SDS 2016.zip
 3. SDS 2017.zip
 4. SPS 2015.zip
 5. SPS 2016.zip
 6. SPS 2017.zip
 7. SPS Praca Socjalna 2017-2020.zip

Program do dekompresji plików .zip można pobrać klikająć na ten link